Grodzice stalowe Larseny

O nas


O nas
Ścianki z grodzic stalowych są powszechnie wykorzystywane jako efektywne ekonomicznie i technicznie tymczasowe konstrukcje oporowe i szczelne obudowy głębokich wykopów, które zabezpieczają uskoki terenu o głębokości do kilkunastu metrów. Wykorzystuje się je wszędzie tam, gdzie oprócz zabezpieczenia uskoku terenu wymagane jest zabezpieczenie wykopu przed napływem wody gruntowej lub jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu znajdują się obiekty wrażliwe na osiadania.

Wykorzystanie sprężanych kotew gruntowych lub rozparć konstrukcji oporowych z grodzic stalowych umożliwia zabezpieczenie terenu przed osiadaniem a istniejących obiektów przed uszkodzeniami. Wysoką efektywność tych zabezpieczeń zapewnia wysoka wydajność robót i możliwość odzyskania grodzic. Możliwości wykorzystania takie jak wbijanie, wibrowanie i wciskanie do pogrążania grodzic stalowych oraz podpłukiwanie lub/i podwiercanie do wspomagania pogrążania powodują, że mogą one być wykorzystane praktycznie w każdych warunkach gruntowych i lokalizacyjnych.

Blog


Partner serwisu


This site was built using